Video Gốc Bài Thơ "Bố Ơi Đừng Nghiện Nữa, Nhà Mình Còn Có Cái Gì Đâu"

30 Views
Published
Bố ơi, đừng nghiện nữa
Nhà mình có gì đâu
Có cái ti vi mầu
Bố cũng mang đi bán
Con phải sang hàng xóm
Xem nhờ tôn ngộ không
Chúng bạn cứ nhìn con
Con bỏ về giữa buổi
#Bốơiđừngnghiệnnữa
Be the first to comment